UPCODE PARTICIPATES IN EU'S HORIZON 2020 RESEARCH AND INNOVATION PROGRAMME

TagItSmart
Consortium, where UpCode plays an important role, has been selected as one to receive funding from EU's Horizon 2020 ICT-30-2015
 
Consortium, which includes 15 companies/universities around the EU (University of Surrey, Fujitsu, Siemens, Durst and VTT,etc…) received almost 7 millions euros funding for the next three years. Competition was tight in ICT-30 call, as 150 consortiums applied but only 7 were selected.
 
With this funding consortium will develop smart, tags driven, service platform for enabling ecosystems of connected objects in project called TagItSmart. TagItSmart sets out to redefine the way we think of everyday mass-market objects not normally considered as part of an IoT ecosystem. These new smarter objects will dynamically change their status in response to a variety of factors and be seamlessly tracked during their lifecycle. This will change the way users-to-things interactions are viewed.
 
UpCode’s role in this consortium is to provide its knowledge from optical code, mobile applications and platform development into consortiums use.
 
 
TagItSmart
Yhteenliittymä, jossa UpCodella on merkittävä rooli, valittiin saamaan EU Horizon 2020 rahoituksen ICT-30-2015
 
Yhteenlittymä, joka koostuu 15 yliopistosta/yrityksestä EU:n alueelta mm. Surreyn yliopisto, Fujitsu, Siemens, Durst ja VTT, valittiin 150 hakemuksen joukosta 7 rahoitusta saavaan joukkoon. Yhteensä yhteenliittymälle myönnettiin 7 miljoonan euron rahoitus seuraavalla kolmelle vuodelle.
 
Tämän rahoituksen turvin yhteenliittymä kehittää älykkään, koodeihin pohjautuvan, palvelualustan (TagItSmart) joka toimii ekosysteeminä älykkäille objekteille. TagItSmart tuo Internet of Things (IoT) –pohjaisen ajattelutavan massamarkkinoille, tuotteisiin joiden ei aikaisemmin ole ajateltu kuuluvan IoT-maailmaan. Nämä uudet älykkäämmät objektit muuttavat dynaamisesti tilaansa riippuen erilaisista ympäristötekijöistä kuin myös tuotteen elinkaarivaiheesta. TagItSmart muuttaa käsityksemme tuotteen käyttäjän välisestä vuorovaikutusta.
 
UpCoden rooli yhteenlittymässä on toimia kooditeknologia-, mobiliisovellus- ja järjestemäasiantuntijana.
More information about Horizon2020 and ICT-30-2015:
 
 

18.12.2015